Elevene i markedsføring og ledelse samarbeider med Sandvika storsenter

Sandvika videregående skole har partnerskapsavtale med Sandvika storsenter. Det innebærer at senterledelsen evaluerer og gir tilbakemelding på en case elevene jobber med over flere uker.

Elevene i markedsføring og ledelse får mye informasjon fra senterleder Kathrine Ingerø. Elevene jobber intens med caseoppgave i flere uke.

I år har nesten 60 elever levert skriftlig arbeid, og presentert sine løsningen for Kathrine Ingerø og markedsavdelingen på Sandvika storsenter.

Elevene får konstruktive tilbakemeldinger fra senterledelsen, og det blir kåret en vinnergruppe fra hver klasse. Fra Live M. T. Sundby sin klasse: Maja Elise Håkonsen, Synnøve Barstad Lindholm, Martin Bøe Svestad og Oskar Hørgård og fra Inger-Merethe Nisted sin klasse: Maria C. Haraldssøn, Julie L. Emberland, Mie E. M. Olsen og Caroline Norderhaug vinnerne med aktiviteten for menn Adams Dag.

Vi takker for samarbeidet i år, og ser frem til nye utfordringer til neste år, og da også forhåpentligvis med ny klasse på Topplinje for Business som skal ha markedsføring første året.