Elever besøker Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

I uke 6 besøkte to førsteklasser på studiespesialiserende Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Elevene lærte hva NHO er, hva som inngår i næringslivet og de ble bevist hvor mange bedrifter de hadde benyttet seg av før de kom til NHO i dag.

Elevene ble videre kjent med byen Ypperstad, og ved hjelp av et interaktivt spill måtte elevgruppene blant annet ansatte riktige personer til et stort byggeprosjekt, ta beslutning om hvor den nye veien skulle gå og tilslutt ta viktig politiske avgjørelser - hvordan velferdsgodene skal  fordeles i samfunnet.

Vi avsluttet besøket med Europatimen hvor elevene fikk lære om EU-samarbeidet og Norges rolle, og tilslutt om EØS avtalen.