Sparebank1 tok imot elever i økonomi - og ledelse på sitt hovedkontor i Oslo

Det ble en relevant og interessant dag, både for kommende eksamen og fremtidige studier

Sparebank1 fokuserte på 3 ting:

  • Beyond budgeting
  • Dynamisk styring
  • Case til traineeprogram

Takk for en interessant dag Sparebank1 v/ Eva Wall