Samfunnstolkene UB

Samfunnstolkene UB er en ungdomsbedrift som hjelper innvandrere. De har spesielt fokus på mødre med barn, og hjelper de med å forstå det norske samfunnet og den norske kulturen.

Vi driver sosialentreprenørskap, og bedriften vår heter Samfunnstolkene UB.

Mål

Målet vårt er å hjelpe innvandrere med å tolke samfunnet. Vi har hovedsakelig fokus på mødre med barn som sliter med å integrere seg grunnet manglende forståelse av både språk og samfunnet/ kulturen. Vi vil hjelpe de med å forstå samfunnet, slik at de lettere kan bli en del av det norske samfunnet.

Eksempel på det vi hjelper til med

Forståelse rundt kleskoder, hva slags klær barn burde bruke i barnehage og på skole, og hva slags mat barn burde ha med i matpakken. forstå det norske samfunnet og ta del i det.

Alle vi i denne gruppen har selv vært i den samme situasjonen. Vi har komme til Norge, med mangel på forståelse av både språk og samfunn.  Derfor vil vi hjelpe andre mennesker med nettopp det som vi selv har slitt med.

Nettverk

Vi har skaffet oss et verdifullt nettverk med kontakter i både Røde kors Oslo, Stella- kvinnesenter Oslo, Røde kors og helsestasjonen i Sandvika, Folkeuniversitetet Asker og NAV.

Disse får vi tilbakemeldinger og veiledning fra i forhold til hvordan vi best kan hjelpe nye innflyttede.

Språkkompetanse

Vi har en språkkompetanse som dekker sju språk, disse språkene vil vi bruke dersom de vi hjelper ikke forstår norsk. I tillegg til språkkompetansen vår bruker vi egne erfaringer fra da vi kom til Norge, lærte oss språket og forståelsen rundt samfunnet.

Hvordan skal vi nå ut til de som trenger det

Måten vi skal realisere dette på er ved å nå fram til de som trenger hjelp, er gjennom voksenopplæring og Asker Folkeuniversitetet.

Det kan være vanskelig å vite hvem man skal henvende seg til når man er ny i Norge. Derfor skal vi ta kontakt med de og tilby vår hjelp.

GründerExpo og andre konkurranser

GründerExpo er et arrangement der over 250 elev- og ungdomsbedrifter fra Akershus viser frem sine produkter og tjenester.

Samfunnstolkene UB vant:
•2.plassen for beste selger (Zahraa Rasham)
•Nominert til beste markedsførings, og beste innovative produkt

I tillegg vant vi:
•1.plass for Beste sosiale entreprenørskap under Sandvika mesterskapet
•2.plass for Bedre sosial entreprenørskap under Asker og Bærum mesterskapet, der ble vi også nominert til best IA bedrift (IA = inkluderende arbeidsliv).