Topplinje Business

Her jobbes det i et tverrfaglig samarbeid mellom fagene markedsføring, IT, engelsk og oppdragsgiver Sandvika storsenter

Nå har elevene i Businessklassen jobbet 30 timer for Sandvika Storsenter, og senterdirektøren var imponert over nivået til elevene.  Etter at 29 elever hadde holdt presentasjon for senterledelsen sier Kathrine Ingerø: "Dette var en inspirerende opplevelse og jeg er overrasket over det høye nivået på leveransene".

Hvordan har elevene jobbet? Elevene fikk først besøk av Senterdirektøren fra Sandvika Storsenter, Kathrine Ingerø, i engelsktimen. Hun presenterte Sandvika Storsenter - fakta om senteret, hvordan Sandvika Storsenter skal øke sin konkurransekraft og vinne kunder, hvordan de kan møte kundenes behov og skaper konkurransekraft og fakta om hvor kundene starter sin kjøpsreise nå og i fremtiden. Caseoppdraget elevene jobbet frem løsninger på var: Hvilke forventninger er det til fremtidens kjøpesenter, og hvordan skal Sandvika Storsenter bruke teknologi til å skape den beste (og mest relevante) kundeopplevelsen?

Gruppene bestod av to elever fra Topplinje Business - IT, og to elever fra Topplinje Business - markedsføring. Etter 30 timer og fire dagers jobbing - tidlig og sent var sluttproduktet et skriftlig arbeid hvor de knyttet teori og skisser fra fagene opp mot caseoppgaven. Det hele ble avsluttet med en sju minutters presentasjon for senterledelsen; Kathrine Ingerø og Kjersti B. Stople. Og tilbakemeldingene som gikk igjen i løpet av disse 2 timene var - dette var nyskapende - imponerende hva dere har klart på så kort tid. Vi kan røpe noen av forslagene her; at telefonen din blir scannet når du går inn i en butikk og betalingen skjer automatisk når du er på vei ut,  levering av varer med droner mm. 

 

Elevene i Topplinje Business har jobbet med et relevant tema og slik bransjen jobber: under press og med kort frist, 

 

Faglærerne er også imponert over elevenes høye kunnskapsnivå.