Studietur til Sveits med fysikk elever

Hvert år drar fysikk2-elevene på studietur til Sveits. Her er en hilsen fra årets tur

CERN

Vi fikk en vellykket dag ved Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN), der vi var heldige å komme ned  i CMS-detektoren og fikk et foredrag av tidligere Sandvika-elev Sondre Vik Furuseth, nå doktorstudent på CERN i akseleratorteknologi. Sondre var selv med på turen med oss til Cern for 7 år siden, og fortalte elevene om sin vei fra Sandvika til Cern. 

FN

Dagen etter ble tilbragt ved FNs hovedkontor for menneskerettigheter i Genève, hvor vi fikk omvisning og gjennomgang av organisasjonens historie.