Tilrettelegging på eksamen

Søknad om tilrettelegging av eksamen og terminprøver

Elever med særskilte behov kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Det må følge med dokumentasjon fra PPT eller fra lege. Legeattesten må være fra skoleåret søknaden gjelder.

Søknadsfrist 15.januar: Søknaden leveres til Elevtjenesten eller i resepsjonen

 

 

Kontaktperson

Ann S Michaelsen

Ann Sørum Michaelsen

Avdelingsleder for engelsk/fremmedspråk, trinnleder vg1, leder for elevtjenesten, inntak og bibliotek

E-post Ann.Sorum.Michaelsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 970 87 879