Forhåndsgodkjenning - og fratrekk av fravær

Forhåndsgodkjenning av fravær

Elever som planlegger fravær kan i noen tilfeller få dette godkjent som dokumentert fravær, dvs at det ikke teller mot fraværsgrensen. Det er en forutsetning at eleven på forhånd avtaler med faglærere hvordan skolearbeidet skal utføres i denne perioden og at man ikke har mottatt varselbrev for manglende vurderingsgrunnlag (IV).

Eksempel på fravær man kan søke om godkjenning for:

 • planlagte helse - og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • religiøse høytider utenom norsk kalender

Du finner søknadsskjema her

Søknadsskjema leveres kontaktlærer. Hvis fraværet godkjennes som dokumentert vil det ikke telle mot fraværsgrensen.

Dersom du ønsker å få fraværet fjernet fra vitnemålet må du i tillegg søke om fratrekk av fravær.  Se under.

Fratrekk av fravær på vitnemål

Man kan søke om fratrekk av fravær i inntil 10 skoledager i løpet av et skoleår. Søknadsfrist 1.juni.

 

Fratrekk av fravær

Du kan søke om fratrekk av dokumentert fravær i inntil 10 skoledager i løpet av et skoleår.

Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.

Bestemmelsene er:

 1. helse- og velferdsgrunner
 2. arbeid som tillitsvalgt
 3. hjelpearbeid
 4. lovpålagt oppmøte.
 5. politisk arbeid
 6. representasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå

Religiøse høytider utenom norsk kalender

Følgende krav gjelder

 • Sykefravær kan trekkes fra og med fjerde dag. Helg regnes ikke med i fraværet.
 • Kronisk syke kan få trukket fra fravær fra første sykefraværsdag, (en-dagsfravær, begrenset til maks 10 dager). (Kronisk sykdom = går ikke over)
 • Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
 • Det må søkes for hvert skoleår.
 • Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f.

Merk at du maks kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Slik søker du

Søknaden sendes inn gjennom VismaInSchool.

Husk å legge dokumentasjon ved søknaden din!