Om eksamen

Alle elever i videregående skole skal opp til et fast antall eksamener for å kunne få vitnemål.

Utdanningsdirektoratet regler for eksamen

Eksamen

Arrangeres i mai og juni hvert år. Elever som har vært syke på en eksamensdag i vårsemesteret må avlegge eksamen ved første mulighet (det vil si i november/desember) etter nærmere avtale med eksamensansvarlig.

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter som føres på vitnemål/kompetansebevis. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende regler:

  • Vg1 – alle elever kan trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig.
  • Vg2 SSP – alle elever skal trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig
  • Vg2 BUA/HES – alle elever skal trekkes ut til tverrfaglig eksamen og kan i tillegg trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig
  • Vg2 MOK - alle elever skal trekkes ut til en eksamen, skriftlig, praktisk eller muntlig.
  • Vg3 SSP – alle elever skal opp i norsk hovedmål skriftlig, og skal i tillegg trekkes ut til to skriftlige og en muntlig eksamen.
  • Vg3 MK – alle elever skal opp i norsk hovedmål skriftlig, en tverrfaglig eksamen, og skal i tillegg trekkes ut til en eksamen til, praktisk, muntlig eller skriftlig.
  • Vg3 TAN – alle elever skal trekkes ut til tverrfaglig eksamen.

Følgende nettsider er tilgjengelig ved eksamen

Se nettressurslisten her