Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler vil variere innen de ulike fagområdene. Det informeres om dette i god tid før eksamen

Hjelpemidler til skriftlig sentralgitt eksamen

Ved skriftlig sentralgitt eksamen har utdanningsdirektoratet fastsatt to modeller for hjelpemiddelbruk:

Modell 1 - Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen

Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.

Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel:[…] matematikk, fysikk, kjemi og biologi i videregående opplæring.

Se informasjon fra Utdanningsdirektoratet her.

Dersom du har eksamen med forberedelsestid, er alle hjelpemidler tillatt i forberedelsestiden.

Kontaktperson

Cecilie Tone Mohr

Avdelingsleder for norsk, helse - og oppvekstfag, ansvarlig for eksamen og praksisstudenter

E-post Cecilie.Tone.Mohr@sandvika.vgs.no

Tlf: 416 49 084