Akademisk kvarter

Bli inspirert! Bli forarget! Bli nysgjerrig! Velkommen til foredrag i biblioteket i midttimen på mandager.