Sandvikas standard for kildebruk (APA 6th)

Her ser du hvordan du skal oppgi kildene når du er elev på Sandvika. I kildelista setter du kildene alfabetisk under hverandre. Se Kildekompasset for flere eksempler. 

Internett

  • forfatter eller organisasjon hvis du ikke finner forfatter
  • år, dato eller u.å.
  • tittel
  • eventuelt navn på nettavis eller leksikon
  • lesedato
  • internettadresse

NETTSIDE MED FORFATTER

Øistad, B. S. (2015, 25. mars). Syklar dobbelt så mykje med elsykkel. Hentet 7.6.2015 fra: http://forskning.no/klima-transport-teknologi/2015/03/elsyklar-til-folket-gir-meir-sykling

I teksten: 

Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt har funnet ut at elsykler har ført til mindre bilkjøring. I et intervju med Forskning.no sier han:

– Med ein elsykkel rekk ein over større avstandar på kortare tid. Og fordi ein ikkje blir sveitt, kan ein sykle i vanlege klede eller i dressjakke om ein vil. Elsykkelen har potensial til å erstatte mange av dei kortare turane som mange i dag tek med bil.  (Øistad, 2015).

NETTSIDE UTEN FORFATTER

NAV. (2018). Kontantstøtte. Hentet 24.9.2018 fra: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Familie+-+statistikk/Kontantstotte 

I teksten:

Kontantstøtte er en ytelse til familier med barn under skolealder som ikke går i barnehage. I følge NAV har utbetalingen av kontantstøtte gått ned de siste årene (NAV, 2018).

NETTAVIS

Sjøberg, J. (2015, 22. april). Én av tre norske jobber kan bli digitalisert. Aftenposten. Hentet 25.9.2018 fra: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ymqA/n-av-tre-norske-jobber-kan-bli-digitalisert

I teksten:

I rapporten "Computerization and the Future of Jobs in Norway" har tre forskere analysert hvordan digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge de neste tyve årene. "De som får det vanskeligst, er de <...> med lavest kompetanse", hevder seniorrådgiver ved Statistisk sentralbyrå, Anders Ekeland (Sjøberg, 2015).

NETTLEKSIKON 

Ny alderspensjon. (2014, 21. november). I Store norske leksikon. Hentet 24.9.2018 fra https://snl.no/ny_alderspensjon

I teksten: 

Pensjonsreformen fra 2011 innebærer at man får bedre pensjon jo lenger man klarer å stå i jobb (Ny alderspensjon, 2014). 

FILM PÅ NETTET

NRK (2018, 19. september). Urix [Videoklipp]. Hentet fra https://tv.nrk.no/serie/urix/NNFA53091918/19-09-2018 

Bok 

  • forfatter
  • år
  • tittel
  • sted: forlag

Holgersen, T. S., Iversen, M. & Kosberg, E. (2013). Delta. Oslo: Cappelen Damm

I teksten: 

Det er viktig for samfunnet at arbeidsledigheten er lav. Allikevel er det stort sett politisk enighet om at en ledighet mellom 2 og 4 prosent sikrer at ikke presset på lønningene blir så høy at det går ut over konkurransekraften. Dette kalles likevektsledighet (Holgersen, Iversen & Kosberg, 2013, s. 112).