Hva skal stå i parentensen?

I artikkelen "Pensjonsopprøret", som ble publisert i Klassekampen i februar 2018, skriver Ebba Wergeland fra Arbeidstilsynet om endringene i pensjonsordningen. Hun spår at ungdom kommer til å protestere når de oppdager hvor dårlige pensjon de får: "Det er dagens unge som blir hardest rammet av pensjonsreformen" (     ).

 

Direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener at det ikke er grunn til å endre på pensjonsreformen selv om de som ikke klarer å stå lenge i jobb taper penger på den nye ordningen (   ).

 

Kildeliste:

Blomkvist, L. & Tollersrud, T. (2018, 6. mars). Mener "sliterne" i arbeidslivet får uverdig lav pensjon. Hentet 25.9.18 fra https://www.nrk.no/norge/mener-_sliterne_-i-arbeidslivet-far-uverdig-lav-pensjon-1.13948184

Wergeland, E. (2018, 7. februar). Pensjonsopprøret. I Klassekampen, s. 12 

Test deg selv

Hvem skal ut?