Sosialpedagogisk rådgivning

Vi hjelper elever med faglige, sosiale eller emosjonelle vansker med å finne seg til rette i den videregående opplæring.

Sosialpedagogisk arbeid som en viktig del av rådgivningstjenesten

Vi hjelper elevene med å finne seg til rette i den videregående opplæring. Dette gjelder enten du har faglige, sosiale eller emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen. Videre kan vi vurdere om eleven trenger videre oppfølging eller hjelp og eventuelt formidle kontakt med andre aktuelle instanser. Sosialpedagogisk rådgiver samarbeider tett med helsesøster, elevkontakten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten.

  • Sosialpedagogisk rådgivning innebærer:
  • Oppfølging av enkeltelever i samarbeid med kontaktlærer
  • Oppfølging av elever med stort fravær i samarbeid med helsesøster
  • Tilrettelagt opplæringsløp, dvs. ta færre fag et skoleår
  • Være tilgjengelig for elever

Vi har taushetsplikt!

Utdanningsdirektoratet har opprette ny nettside i arbeidet mot mobbing, les mer her

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Karianne Løkken

Karianne Løkken

Rådgiver for Studiespesialisering

E-post karianne.lokken@sandvika.vgs.no

Tlf: 922 11 055

Mette Richardt

Rådgiver for Helse - og oppvekst og Medier - og kommunikasjon

E-post Mette.Richardt@sandvika.vgs.no

Tlf: 408 87 750