Helsesøster

Helsesøster Bente Tandstads kontor ligger i første etasje, inn døren til venstre for heishuset (MK).

Helsesøster kan treffes på telefon: 982 44 273

Via it's learning: bentan

Via e-post: bente.tandstad@baerum.kommune.no
 

Du kan også levere beskjeder i resepsjonen i 1. etasje. Der har hun egen posthylle.

Helsesøster har taushetsplikt

Vaksiner

Her kan du lese om hvordan du finner ut hvilke vaksiner du har fått - vaksinedokumentasjon.

Skolehelsetjenesten

Målsettingen for skolehelsetjenesten i videregående skole er:

  • Fremme psykisk og fysisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Du kan snakke med oss om små eller store bekymringer, skole, venner, familie, prevensjon, helse og vanskelige tanker.

Foresatte er også velkommen til å ta kontakt.

Du får ikke tellende fravær for å besøke skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten i Bærum består av:

  • Skolehelsesøster
  • Psykisk helseteam for ungdom (PHTU) er åpent mandager fra kl. 09.30-11.30.  Du kan ta kontakt direkte på telefon 67 50 69 50, eller via helsesøster
  • Helsestasjon for ungdom Sandvika

            Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje, 1338 Sandvika

            Tlf. 67 50 32 70

            Mandag og tirsdag kl 15.30-18.30

       

  • Helsestasjon for ungdom Bekkestua

            Gamle Ringeriksvei 43, 1343 Bekkestua

            Tlf. 67 10 29 50

            Onsdag og torsdag 15.30-18.30