Lån og stipend for videregående opplæring

Stipend fra Lånekassen

Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.

Viktige endringer i reglene for stipend og lån

Nå har det kommet flere viktige endringer i tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016. De viktigste endringene for elever med ungdomsrett i videregående opplæring er måten grunnstipendet blir behovsprøvd på, og at det bare gis lån til elever over 18 år som bor borte.

Færre får grunnstipend neste år
Bakgrunnen for endringen er at grunnstipendet skal møte dagens familiesituasjon og den reelle familieøkonomien på en mer treffsikker måte. Grunnstipendet skal gå til elever fra familier med svak økonomi og som trenger det mest. En av konsekvensene er at færre får grunnstipend fra neste skoleår (2015–2016).

Utstyrsstipend og bostipend blir ikke behovsprøvd.

Endringene i behovsprøvingen av grunnstipend 

Her er noen av endringene:

 • Nå bruker vi inntekten til begge forsørgerne, uansett om eleven bor hos begge eller bare en av dem.
 • Vi ser på den samlede personinntekten og kapitalinntekten til forsørgerne.
 • Hvis forsørger har ny ektefelle/samboer, blir det lagt til et fast beløp på inntekten til forsørger når vi beregner grunnstipend. Foreløpig beregnes kun et tillegg for forsørgers nye ektefelle, men det er foreslått av regjeringen at dette også skal gjelde for forsørgers nye samboer. Dette er ennå ikke vedtatt.
  Endringene vil føre til at færre får grunnstipend.
  Les mer om endringene av grunnstipendet og se eksempler her
 • Lån til elever over 18 år som bor borte


Elever under 18 år får ikke lenger lån. Lån gis bare til elever over 18 år som ikke bor sammen med foreldrene. Det blir ikke behovsprøvd mot foreldrene sin økonomi. Lånet er på inntil 3 000 kroner per måned. Det kan fortsatt bli gitt lån til eventuelle skolepenger til elever under 18 år.
 
Les mer om lån til elever over 18 år i videregående opplæring her

Når du har fått opptak, søker du om stipend hos lånekassen eller på Vigo.


Les mer om stipend og lån her, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs.

Vanlig videregående opplæring

Vanlig videregående opplæring vil si kurs som følger opplæringsplanen for offentlige videregående skoler.

Elever og lærlinger i vanlig videregående opplæring er de som

 • har rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1
 • tar kurs for å få generell studiekompetanse direkte etter avsluttet videregående opplæring

Rett til videregående opplæring - ungdomsrett

 • Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (eventuelt flere år hvis utdanningen varer lenger)
 • Gjør du et omvalg (bytter studieretning), har du rett til ett ekstra år
 • Du kan ta to "venteår" i løpet av opplæringen uten å miste retten
 • Du må bruke retten til videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år ved læretid
 • Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år

Det finnes unntak. Spør på skolen hvis du er usikker.

Når du tar videregående opplæring uten ungdomsrett rett

Hvis du tar videregående utdanning uten å fylle betingelsene under "Rett til videregående opplæring - ungdomsrett" i avsnittet over, gjelder andre vilkår for stipend og lån. Det samme gjelder dersom du tar en videregående utdanning ved for eksempel folkehøgskoler og IT-skoler.

Da er det reglene under høyere og annen utdanning som gjelder.

Kontaktperson

Marita Grønningsæter

Kontorleder

E-post Marita.Gronningsater@sandvika.vgs.no

Tlf: 930 24 467