Rektor og ledelse

Rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve

Assisterende rektor Pål Kristensen

Fagleder Ann Sørum Michaelsen

Fagleder Knut Omholt-Jensen

Fagleder Cecilie Mohr

Fagleder Carina Anette Hertz Bratli

Fagleder Morten Berrefjord

Kontaktpersoner

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Rektor

E-post Ann.Hege.Wilsbeck.Jerve@sandvika.vgs.no

Tlf: 92 88 42 01

Carina Bratli

Carina A. Hertze Bratli

Avdelingsleder for samfunnsfag og økonomi, trinnleder vg2 og ansvarlig for topplinje business og topplinje IT, ungdomsbedrifter og veilederordning

E-post Carina.Anette.Hertze.Bratli@sandvika.vgs.no

Tlf: 907 47 945

Pål Kristensen

Assisterende rektor og avdelingsleder for kroppsøving, ansvarlig for dokumentasjon, vitnemål og timeplan

E-post Pal.Kristensen@sandvika.vgs.no

Tlf: 974 13 240

Morten Berrefjord

Morten Berrefjord

Avdelingsleder for realfag, trinnleder vg3 og ansvarlig for fagvalg, topplinje business og topplinje IT

E-post morten.berrefjord@sandvika.vgs.no

Tlf: 472 60 865

Tone Cecilie Mohr

Avdelingsleder for norsk, helse - og oppvekstfag, ansvarlig for eksamen og praksisstudenter

E-post Tone.Cecilie.Mohr@sandvika.vgs.no

Tlf: 416 49 084

Ann S Michaelsen

Ann Sørum Michaelsen

Avdelingsleder for engelsk/fremmedspråk, trinnleder vg1, leder for elevtjenesten, inntak og bibliotek

E-post Ann.Sorum.Michaelsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 970 87 879

Knut Omholt-Jensen

Knut Omholt-Jensen

Avdelingsleder for medier- og kommunikasjon, administrasjon, drift, IT og økonomi

Følg oss: @mksandvikavgs og mksandvikavgs.tumblr.com

E-post knut.omholt-jensen@sandvika.vgs.no

Tlf: 996 17 293