Besøks- og postadresse: Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika

Parkering: I P-hus mot betaling.  Kortautomat på kjellerplan.

E-post: post@sandvika.vgs.no

Telefon: +47 67 57 56 00

Vippsnummer: 503048 

Fakturaadresse etter 1.januar 2020:

Viken fylkeskommune

 

Fakturamottak Pb 1160 Sentrum

 

0107 Oslo

 

Faktura sendes som EHF til organisasjonsnummer 921 693 230.  

  

Vikens fakturamottak skal kun brukes for faktura med fakturadato fra 2020. Faktura som mottas av virksomheten med fakturadato frem til 31.12.2019 skal stiles til gamle fylker.

EHF faktura

Det er ikke lenger mulig for leverandører å sende faktura til e-postadressen fakturamottak! Leverandørene er nødt til å sende faktura på elektronisk handelsformat (EHF) eller i papirformat pr. post.

Elektronisk handelsformat, se hvordan du kommer i gang her