Besøks- og postadresse: Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika

Parkering: I P-hus mot betaling.  Kortautomat på kjellerplan.

E-post: post@sandvika.vgs.no

Telefon: +47 67 57 56 00

Fakturaadresse:

Akershus fylkeskommune

Fakturamottak  Postboks 1160 Sentrum  

0107 Oslo  Ressursnummer: (bestiller)

Organisasjonsnummer: 988 835 064

Bank:  Den norske Bank konto: 1503.68.05630

SWIFT/BIC:  DNBANOKKXXX IBAN:  NO0915036805630

Det er ikke lenger mulig for leverandører å sende faktura til e-postadressen fakturamottak! Leverandørene er nødt til å sende faktura på elektronisk handelsformat (EHF) eller i papirformat pr. post.

Organisasjonsnummer ved bruk av EHF-faktura: 958 381 492

Elektronisk handelsformat, se hvordan du kommer i gang her