Tilkallingsvikar i fagene spansk og engelsk. Må kunne steppe inn på kort varsel og ha undervisningserfaring i videregående. Kontakt Ann S. Michelsen tlf. 970 87 897