Rektor og ledelse

Rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve

Assisterende rektor Pål Kristensen

Fagleder Ann Sørum Michaelsen

Fagleder Knut Omholt-Jensen

Fagleder Cecilie Mohr

Fagleder Carina Anette Hertz Bratli

Fagleder Morten Berrefjord

Kontaktpersoner

Carina Bratli

Carina A. Hertze Bratli

Avdelingsleder for samfunnsfag og økonomi, trinnleder vg2 og ansvarlig for topplinje business og topplinje IT, ungdomsbedrifter og veilederordning

E-post Carina.Anette.Hertze.Bratli@sandvika.vgs.no

Tlf: 907 47 945

Morten Berrefjord

Morten Berrefjord

Avdelingsleder for realfag, trinnleder vg3 og ansvarlig for fagvalg, topplinje business og topplinje IT

E-post morten.berrefjord@sandvika.vgs.no

Tlf: 472 60 865

Tone Cecilie Mohr

Avdelingsleder for norsk, helse - og oppvekstfag, ansvarlig for eksamen og praksisstudenter

E-post Tone.Cecilie.Mohr@sandvika.vgs.no

Tlf: 416 49 084

Ann S Michaelsen

Ann Sørum Michaelsen

Avdelingsleder for engelsk/fremmedspråk, trinnleder vg1, leder for elevtjenesten, inntak og bibliotek

E-post Ann.Sorum.Michaelsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 970 87 879