Rektor og ledelse

Rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve

Assisterende rektor Pål Kristensen

Avdelingsleder Ann Sørum Michaelsen

Avdelingsleder Knut Omholt-Jensen

Avdelingsleder Cecilie Mohr

Avdelingsleder Carina Anette Hertz Bratli

Avdelingsleder Morten Berrefjord

Avdelingsleder Per Oliver Larsen

Kontaktpersoner

Carina Bratli

Carina Anette Hertze Bratli

Avdelingsleder for samfunnsfag og økonomi, trinnleder vg2 og ansvarlig for topplinje business og topplinje IT, ungdomsbedrifter og veilederordning

E-post Carina.Anette.Hertze.Bratli@sandvika.vgs.no

Tlf: 907 47 945

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Rektor

E-post Ann.Hege.Wilsbeck.Jerve@sandvika.vgs.no

Tlf: 928 84 201

Pål Kristensen

Pål Kristensen

Assisterende rektor og avdelingsleder for kroppsøving

E-post Pal.Kristensen@sandvika.vgs.no

Tlf: 97 41 32 40

Per Oliver Larsen

Per Oliver Larsen

Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring og ansvarlig for HMS

E-post Per.Oliver.Larsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 952 00 897

Knut Omholt-Jensen

Knut Omholt-Jensen

Avdelingsleder for medier- og kommunikasjon, administrasjon, drift, IT og økonomi

E-post knut.omholt-jensen@sandvika.vgs.no

Tlf: 99 61 72 93

Morten Berrefjord

Morten Berrefjord

Avdelingsleder for realfag, trinnleder vg3 og ansvarlig for fagvalg, topplinje business og topplinje IT

E-post morten.berrefjord@sandvika.vgs.no

Tlf: 472 60 865

Cecilie Tone Mohr

Avdelingsleder for norsk, helse - og oppvekstfag, ansvarlig for eksamen og praksisstudenter

E-post Cecilie.Tone.Mohr@sandvika.vgs.no

Tlf: 416 49 084

Ann S Michaelsen

Ann Sørum Michaelsen

Avdelingsleder for engelsk/fremmedspråk, trinnleder vg1, leder for elevtjenesten, inntak og bibliotek

E-post Ann.Sorum.Michaelsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 970 87 879