Rektor og ledelse

Rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve

Assisterende rektor Pål Kristensen

Fagleder Ann Sørum Michaelsen

Fagleder Knut Omholt-Jensen

Fagleder Cecilie Mohr

Fagleder Carina Anette Hertz Bratli

Fagleder Morten Berrefjord

Kontaktpersoner

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Rektor

E-post Ann.Hege.Wilsbeck.Jerve@sandvika.vgs.no

Tlf: 92 88 42 01

Carina Bratli

Carina Anette Hertze Bratli

Lærer/Fagleder samfunnsfag - og økonomifag/Trinnleder: VG2 Studieforberedende 2018/2019

Markedsføring og ledelse, samfunnsøkonomi, entreprenørskap og bedrift 1

E-post Carina.Anette.Hertze.Bratli@sandvika.vgs.no

Tlf: 907 47 945

Pål Kristensen

Assisterende rektor

E-post Pal.Kristensen@sandvika.vgs.no

Tlf: 974 13 240

Morten Berrefjord

Morten Berrefjord

Fagleder realfag/Trinnleder: VG3 Studieforberedende 2018/2019

Realfag

E-post morten.berrefjord@sandvika.vgs.no

Tlf: 472 60 865

Tone Cecilie Mohr

Avdelingsleder for helse - og oppvekstfag/Fagansvarlig norsk/Eksamensansvarlig

E-post Tone.Cecilie.Mohr@sandvika.vgs.no

Tlf: 416 49 084

Ann S Michaelsen

Ann S Michaelsen

Fagleder engelsk og fremmedspråk/Avdelingsleder elevtjenesten/Trinnleder: VG1 Studieforberedende 2018/2019

Språk.

E-post ann.s.michaelsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 970 87 879

Knut Omholt-Jensen

Knut Omholt-Jensen

Administrasjonsleder / Leder for medier-og kommunikasjon

Følg oss: @mksandvikavgs og mksandvikavgs.tumblr.com

E-post knut.omholt-jensen@sandvika.vgs.no

Tlf: 996 17 293