Involvering av foreldre

Sandvika videregående skole jobber for et godt samarbeide mellom foresatte og skole.

Foreldremøter og elevsamtaler

Vi inviterer til foreldremøte ved skolestart og ved midtveisvurdering (rundt 1. november). Rundt begge disse tidspunktene inviterer vi også foreldrene til å være med på samtalene mellom kontaktlærer og elev (under 18 år). Alle elever har en kontaktlærer som også foreldrene kan ta kontakt med. Foresatte kan også ta direkte kontakt med ledelsen ved skolen, og vi bruker ellers hjemmesiden eller e-post for å informere.

Når elevene er kommet til 3.klasse holder vi til et spesielt møte for å informere om oppfølging av viktige saker i avslutningsåret, og alle foresatte inviteres til avslutningen av skoleåret.