Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 [Hopp til innhold]

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Er du glad i å jobbe med mennesker og synes det er spennende med barn og ungdom? Da kan barne- og ungdomsarbeiderfaget være noe for deg!

Kurset bygger på Vg1-kurset helse- og oppvekstfag. Undervisningen tar for seg barn og unges utvikling fra 0–18, med særlig vekt på aldersgruppen 1–12 år. Etter endt kurs kan elevene:

  • Gå videre med studiespesialiserende påbygging
  • Gå i lære i 2 år og avlegge fagprøve som barne- og ungdomsarbeider

For å få ut det opptimale av eleven avholdes eksamen til praksisplassen der eleven er kjent. 

Programfagene dette året er

  • Yrkesutøvelse
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Helsefremmende arbeid.

Fagene omhandler barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn. Du må planlegge ulike aktiviteter som gir barn og unge best mulige vilkår for vekst og utvikling. Kommunikasjon, sosial kompetanse og samhandling er også sentrale temaer. Helsefremmende arbeid skal lære barn og unge å ta vare på seg selv slik at de får en best mulig helse – både fysisk og psykisk.

Yrkesfaglig fordypning

I Yrkesfaglig fordypning legger vi vekt på arbeidspraksis innenfor aktuelle yrker for barne- og ungdomsarbeidere. Det kan være barnehage, skole, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. I dette faget må du omsette teori til praksis, og du må følge arbeidslivets regler og rutiner.

I dette arbeidet kreves det at du lett kommer i kontakt med andre mennesker, er samarbeidsvillig, har evne til å samhandle og er ansvarsbevisst. Lek, glede og humor er viktige stikkord.

Følg oss gjerne på instagram for å se hva vi gjør

 

 

Kontaktpersoner

Anette Sundby

Anette Sundby

Lærer

Barne- og ungdomsarbeiderfag

E-post anette.sundby@sandvika.vgs.no

Tlf: 906 14 075

Christin Sundet

Lærer

E-post Christin.Sundet@sandvika.vgs.no

Tlf: 90 81 42 30