Helseservicefag Vg2

Kurset danner grunnlag for å gå videre på Vg3-kursene tannhelsesekretær, helsesekretær, apotektekniker og portør eller studiespesialiserende studiekompetanse.

Målet er å utdanne elever som kan jobbe innenfor området helseservice, hvor de skal yte service til kunder og pasienter. Elevene jobber tverrfaglig innenfor programfagene som består av helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. De har også Yrkesfaglig fordypning som innebærer utplassering på relevante arbeidsplasser.

Følg oss gjerne på instagram for å se hva vi gjør

Kontaktpersoner

Ragnhild Dahl

Ragnhild Karine Dahl

Lærer

Yrkesutøvelse, helsefremmende arbeid

E-post Ragnhild.Karine.Dahl@sandvika.vgs.no

Tlf: 92 01 68 35

Inga Spillebrok

Inga Spillebrok

Lærer

E-post inga.spillebrok@sandvika.vgs.no

Tlf: 477 06 932