Studiespesialisering

Ved Sandvika vgs har utdanningsprogrammet studiespesialisering 7 klasser. Med en slik bredde kan vi gi et variert tilbud til elevene på andre trinn (vg2) og tredje trinn(vg3)

Studiespesialisering (SSP) videregående første, andre og tredje klasse

Ved å velge studiespesialisering legger du grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Det passer godt dersom du liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie, geografi , religion og etikk. Disse fagene blir kalt fellesfag. I løpet av Vg1 skal du velge programområde og programfag for Vg2. Dette vil styre valget ditt i Vg3.

Første året, vg1 er felles for alle, mens det for vg2 kan velges mellom programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.  Som 2.fremmedspråk kan du velge mellom fransk, tysk, spansk og kinesisk nivå I og II.  Vi tilbyr tysk på nivå 1 og 2, fransk, spansk og kinesisk på nivå II.  Sandvika er den største sudiespesialiserende skolen i Asker og Bærum og kan derfor tilby en stor bredda v programfag.  Fra 2016 kan vi i tillegg tilby 4 nye mediefag.  I tillegg gir vi mulighet for å velge idrettsfag på vg2 og vg3, og vi tilpasser slik at det er mulig å drive med toppidrett.

Topplinje Business og Topplinje IT - for deg som vil noe mer! 

Les mer her

Etter tre års fullført skolegang

Når du har fullført tre års skolegang og bestått eksamen, har du fått generell studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskole og universitet. Enkelte studier krever at du velger spesielle fag. Ved mange studier er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterene dine og programfagene du har valgt, som avgjør om du kommer inn på studiet du ønsker.

På Sandvika har vi

  • To store og ett mindre auditorium
  • Godt utstyrte naturfag- og kjemilaboratorier
  • Moderne og velutstyrt bibliotek
  • Skolen har trådløst nettverk som gir mulighet til å bruke bærbar PC i hele bygget
  • Faglig dyktige lærere
  • Fagdager som bidrar til større faglig fordypning
  • Fleksibel opplæring i moderne lokaler der alle elevene disponerer egen bærbar PC
  • Sandvika videregående skole tilbyr programområdene realfag, samfunnsfag og økonomi og språkfag for Vg2 og Vg3.
  • Leksehjelp i realfag

Hvordan søker du

Søknadsfristen er 1.mars, les mer om utdanningsalternativene på vilbli her

Søknad, svar og regler

Les læreplan for faget hos utdanningsdirektoratet her

Første året - Vg1, er felles for alle (unntatt Topplinje som har 3 timer ekstra i uken)

FELLESFAG Vg1 uketimer  Vg2 uketimer  Vg3 uketimer  TOTALT 
Religion og etikk     3 3
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3   8
Matematikk R1 og S1 5 5   10
Naturfag 5     5
Engelsk 5     5
2. fremmedspråk 4 4   8
2. fremmedspråk dersom fremmedspråk manger fra ungdomskolen 4 4 4 12
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag 30 15 15 60
Felles programfag 0 10 10 20
Programfag til valg 0 5 5 10
Totalt 30 30 30 90

Kontaktpersoner

Morten Berrefjord

Morten Berrefjord

Fagleder realfag/Trinnleder: VG3 Studieforberedende 2018/2019

Realfag

E-post morten.berrefjord@sandvika.vgs.no

Tlf: 472 60 865

Ann S Michaelsen

Ann S Michaelsen

Fagleder engelsk og fremmedspråk/Avdelingsleder elevtjenesten/Trinnleder: VG1 Studieforberedende 2018/2019

Språk.

E-post ann.s.michaelsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 970 87 879

Carina Bratli

Carina Anette Hertze Bratli

Lærer/Fagleder samfunnsfag - og økonomifag/Trinnleder: VG2 Studieforberedende 2018/2019

Markedsføring og ledelse, samfunnsøkonomi, entreprenørskap og bedrift 1

E-post Carina.Anette.Hertze.Bratli@sandvika.vgs.no

Tlf: 907 47 945