Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

Studiespesialisering passer for deg som liker å arbeide med teoretiske fag

Ved å velge studiespesialiserende legger du grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Det passer godt dersom du liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk. Disse fagene blir kalt fellesfag. I løpet av første klasse (vg1) skal du velge programområde og programfag for andre klasse (vg2).

Topplinje Business og Topplinje IT

For deg som vil noe mer! Velg Topplinje Business eller Topplinje IT fra første trinn (vg1). Les mer om Topplinjen her

Første år, Vg1, er felles for alle og har følgende fag (unntatt for Topplinje som har 3 timer mer i uken):

FELLESFAG

Vg1 - Uketimer

Vg2 - Uketimer

Vg3 - Uketimer

TOTALT - Uketimer

Religion og etikk     3 3
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3   8
Naturfag 5     5
Engelsk 5     5
2. fremmedspråk 4 4   8
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag 30 15 15 60
Felles programfag 0 10 10 20
Programfag til valg 0 5 5 10
Totalt 30 30 30 90

Kontaktperson

Ann S Michaelsen

Ann Sørum Michaelsen

Avdelingsleder for engelsk/fremmedspråk, trinnleder vg1, leder for elevtjenesten, inntak og bibliotek

E-post Ann.Sorum.Michaelsen@sandvika.vgs.no

Tlf: 970 87 879