Topplinje Business og Topplinje IT

For deg som vil noe mer og vil prøve noe nytt! Velg Topplinje Business eller Topplinje IT. Start første året med et programfag som gir deg større fleksibilitet andre og tredje året.

Fleksibiliteten Topplinjen gir kan du bruke til å ta et ekstra programfag i tredje klasse, eventuelt ta enkeltfag på BI eller UiO, eller du kan forberede deg på opptaksprøver for å studere i utlandet (for eksempel SAT, GMAT, TOEFL etc)

På Topplinje Business og Topplinje IT har vi fokus på

  • Bærekraft, kreativitet og innovasjon Vi ønsker å gi deg som elev trening i og verktøy til å tenke nytt. Samfunnet, arbeidslivet og næringslivet trenger mennesker som tenker utenfor boksen, som er opptatt av å utvikle nye produkter, finne nye bærekraftige løsninger og skape ny aktivitet.  
  • Tverrfaglig samarbeid Nyskapning skjer gjerne ved deling og samarbeid, og alt tyder på at dette vil bli en av de mest etterspurte egenskapene i arbeidslivet. Vi ønsker at du skal bli dyktig på dette. Gjennom relevante oppgaver blir du utfordret på samarbeid og kommunikasjon med andre elever og næringslivet. 
  • Teknologi og digitalisering Sandvika fører an, med en helhetlig og innovativ digital pedagogisk praksis. Vi jobber mye med simulering og et bredt utvalg digitale verktøy, som for eksempel VR-briller. Vi har også et tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv.  

Hvorfor skal jeg velge dette

Topplinjen er et tilbud for motiverte elever som ønsker å oppleve en forskjell fra ungdomsskolen. Du tar et programfag (forserer et fag) allerede første året som gir deg kompetanse i faget, og god erfaring med tverrfaglig samarbeid. 

Hva er Topplinje Business

På vg1 (første trinn) velger du Topplinje Business og programfaget markedsføring og ledelse 1.

I vg2 (andre trinn) starter Topplinje Businesselevene ungdomsbedrift.

Her jobber du med ledelse, kreativitet, samarbeid, problemløsning i praksis og er med på flere spennende konkurranser.  Du får mulighet til et 3-årig skoletilbud med markedsføring, entreprenørskap og flere valgfrie programfag innenfor både samfunns-, økonomi- eller realfag.

Hva er Topplinje IT  

Du vil ha mulighet til å velge programfaget IT1 i vg1. Faget er et realfag som gir en innføring i informasjonsteknologi og vil være nyttig for deg dersom du ønsker å satse på realfag.

Forutsetningen for å velge IT1 er at du velger 1T matematikk i vg1 eller har hatt 1T på ungdomskolen.

Du vil med valg av IT1 i vg1 ha mulighet til ytterligere fordypning i realfagene og få en god kompetanse innen informasjonsteknologi og programmering.

Nå kan du bli en del av et spennende læringsmiljø med andre motiverte elever!  

Slik ser topplinjetilbudet ut gjennom 3 år:

  • Vg1 - Ta et ekstra programfag, markedsføring og ledelse 1 eller IT1
  • Vg2 - IT2, markedsføring og ledelse 2 og businesselevene skal ha ungdomsbedrift
  • Vg3 - Mulighet til å ta et ekstra programfag, ta et universitetsfag eller forberedelse til opptakstester til utenlandsstudier

Hvordan blir første året på Topplinje?

I vg1 velger du enten programfaget markedsføring og ledelse 1 (Topplinje Business) eller IT1 (Topplinje IT).

  • 3 timer undervisning i programfaget. I tillegg blir det utviklende prosjekter som kompenserer for de resterende 2 timene som programfagene har hver uke.
  • Vi samarbeider med blant annet med Sandvika Storsenter og jobber med andre tverrfaglige caseoppgaver. 

Hvordan søker jeg på Topplinje Business eller Topplinje IT?  

Du søker på vigo og velger studiespesialisering på Sandvika videregående skole 

Hvis du ønsker mer informasjon og eller vil melde deg på Topplinje, kan du gjøre det her