Voksenopplæring

Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, gratis karriereveiledning og dokumentasjon på egen kunnskap.

Følgende vilkår gir rett til voksenopplæring

  • Du er 25 år eller eldre
  • Du har fullført grunnskole eller tilsvarende
  • Du har ikke tidligere fullført videregående opplæring
  • Du er bosatt i Akershus
  • Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge

Ta kontakt!

Les mer om voksenopplæringsmulighetene på nettstedet til Veiledningssentrene i Akershus.

Senter for voksne med lese- og skrivevansker tilbyr hjelpemidler, kartlegging av lese- og skrivevansker og kurs.

Ta kontakt med veiledningssenteret i din region for informasjon, karriereveiledning, vurdering av realkompetanse eller hjelp til å søke.